Để gió cuốn đi - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

405 | 25-08-2016

Để gió cuốn đi - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 09/08/2009

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.