Để Hiểu Đúng Về Ý Nghĩa Quy Y - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Thể loại: 
Video

346 | 02-03-2017

Để Hiểu Đúng Về Ý Nghĩa Quy Y - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Bài thuyết pháp "Để Hiểu Đúng Về Ý Nghĩa Quy Y" do đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân lễ Thượng Nguyên ngày 10, 11 tháng 2 năm 2017 (nhằm ngày 14, 15 tháng 01 năm Đinh Dậu) tại Tu Viện Tường Vân
Các bài giảng khác của thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.