Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2 - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

1006 | 23-04-2015

Để Trở Thành Giảng Sư Phần 2 - Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Để Trở Thành Giảng Sư do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. giảng sư thay mặt cho Đức Phật truyền trao giáo lý cho mọi người, đó là công việc hoằng pháp. Để trở thành giảng sư chúng ta cần những yếu tố thế nào? Qua bài giảng thầy sẽ có những hướng dẫn cụ thể, dễ dàng áp dụng cho công việc hoằng pháp cao cả này.

http://phatphapungdung.com/phap-am/de-tro-thanh-giang-su-thich-phuoc-tie...

http://www.phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
https://www.facebook.com/tuvientuongvanfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.