Đem Phật về nhà (04/08/2007) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

441 | 30-06-2016

Đem Phật về nhà (04/08/2007) - Thích Nhật Từ

Giảng tại Thiền viện Minh Đăng Quang, Houston, ngày 04-08-07.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.