Đem Phật về nhà A - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1161 | 28-07-2011

Đem Phật về nhà A - Thích Nhật Từ

Đem Phật về nhà A - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Thiền viện Minh Đăng Quang, 14634 Bellaire Blvd, Houston, TX77083. Tel: 281-988-9989, ngày 04-08-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2176,dem-Phat-ve-nha-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.