Đền ơn đáp nghĩa - TT. Thích Nhật Từ - 21/11/2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

629 | 20-01-2016

Đền ơn đáp nghĩa - TT. Thích Nhật Từ - 21/11/2004

Đền ơn đáp nghĩa
TT. Thích Nhật Từ
(Tu viện Quan Âm, Memphis, 21-11-04)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.