Đi chùa - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1459 | 19-07-2011

Đi chùa - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Đi chùa. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Phật Đà - Australia, ngày 26/05/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1699,di-chua.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.