Địa Tạng Kinh Giảng Ký tập 35 - (37/53) - Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
HT Tịnh Không

905 | 21-02-2013

Địa Tạng Kinh Giảng Ký tập 35 - (37/53) - Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký
Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, bắt đầu từ ngày 28/5/1998, tổng cộng gồm năm mươi mốt tập (buổi giảng)
Ðệ tử Nhan Thụy Thành đem những tư liệu liên quan đến những buổi giảng này từ Trang Nhà www.amtb.org.tw, chỉnh lý thành sách cúng dường độc giả
Một nhóm Diệu Âm cư sĩ chuyển ngữ

Nghe đầy đủ tại:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLS1qGEdEAca2NcasM_J50r4MSFhG5BZoQ

Download toàn bộ tác phẩm Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký (PDF format) tại:
http://www.mediafire.com/?0nuyc8n65k9ic
Hoặc:
http://ftp.budaedu.org/ebooks/pdf/VI169.pdf
http://ftp.budaedu.org/ebooks/pdf/VI170.pdf

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.