Điều cần biết về cõi âm - Phần 1/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1410 | 06-03-2013

Điều cần biết về cõi âm - Phần 1/6

Thầy Thích Nhật Từ giảng Hội thảo khoa học nguyên cứu về tiềm năng con người tại viện bảo tàng quân khu 7, ngày 20/09/2009. Nghe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5197,dieu-can-biet-ve-coi-am.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.