Điều Kiện Để Tiến Tu 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Lansdowne, PA (July 14 , 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

998 | 13-03-2013

Điều Kiện Để Tiến Tu 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Lansdowne, PA (July 14 , 2012)

Điều Kiện Để Tiến Tu (tiếng Việt) - Thầy. Thích Pháp Hòa (July 14 , 2012)
Giảng tại Chùa Giác Lâm tại Lansdowne, PA

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.