Điều phước đức 10: Hạnh Phúc Trong Thản Nhiên - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1349 | 19-07-2011

Điều phước đức 10: Hạnh Phúc Trong Thản Nhiên - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Điều phước đức 10: Hạnh Phúc Trong Thản Nhiên - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Vạn Phước - Hoa Kỳ, ngày 31/07/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1222,Hanh-phuc-trong-than-nhien-A-d...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.