Điều phước lành 5-6: Hành Xử Và Quan Hệ - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1492 | 23-04-2011

Điều phước lành 5-6: Hành Xử Và Quan Hệ - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Điều phước lành 5-6: Hành Xử Và Quan Hệ - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo Tràng Trí Bảo - Hoa Kỳ, ngày 26/07/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1229,Hanh-xu-va-quan-he-A-dieu-phuo...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.