DNTHPT 6 (2013) - Triết học của đức Phật: Đặc điểm đạo đức học Phật giáo - THÍCH NHẬT TỪ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

383 | 18-10-2016

DNTHPT 6 (2013) - Triết học của đức Phật: Đặc điểm đạo đức học Phật giáo - THÍCH NHẬT TỪ

Thầy Nhật Từ giảng vào ngày 24-01-2013 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.
Nghe MP3 ở đây: http://tusachphathoc.com/phapam/triethocpg/dannhaptriethocpg_06_dac_diem...

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.