Đổ nghiệp - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1/2

Thể loại: 
Video

1902 | 16-03-2013

Đổ nghiệp - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1/2

Đổ nghiệp - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1/2
Giảng tại chùa Long Khánh (Bình Dương) ngày 14-06-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.