Đổ nghiệp - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1361 | 18-09-2012

Đổ nghiệp - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Đổ nghiệp. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu, ngày 23-5-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1695,do-nghiep.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.