Đời Còn Gì Đâu Em KT09 English Sub (If So, What’s Left In Life) - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

552 | 23-03-2016

Đời Còn Gì Đâu Em KT09 English Sub (If So, What’s Left In Life) - Thầy Thích Phước Tiến

Đời Còn Gì Đâu Em KT09 English Sub (If So, What’s Left In Life) - Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp. Bài giảng xuất phát từ những sự kiện thật của xã hội.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài giảng thầy Thích Phước Tiến.
----
Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?sub_confirmation=1
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
https://www.facebook.com/thichphuoctienfanpage
► Google+:
http://google.com/+thichphuoctienppud
► Twitter:
https://twitter.com/ThichPhuocTien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.