Đối diện nghịch cảnh (16-09-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

282 | 12-07-2016

Đối diện nghịch cảnh (16-09-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp - Kỳ 7, chùa Hoằng Pháp

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-9-nam-2007/doi-dien-nghi...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.