Đối thoại triết học: Đạo đức trong tái sinh - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1510 | 19-07-2011

Đối thoại triết học: Đạo đức trong tái sinh - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Đối thoại triết học: Đạo đức trong tái sinh. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 18-11-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1643,doi-thoai-triet-hoc-dao-du...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.