Đối thoại triết học: Kinh nghiệm Niết-bàn (30/12/2006) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

374 | 06-07-2016

Đối thoại triết học: Kinh nghiệm Niết-bàn (30/12/2006) - Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa An Phú, ngày 30-12-06.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.