Đối trị lòng ích kỷ - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2

Thể loại: 
Video

1000 | 16-03-2013

Đối trị lòng ích kỷ - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2

Đối trị lòng ích kỷ - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2
Giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành (Thủ Đức) ngày 31-05-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.