Đóng góp của Đức Phật cho nhân loại - TT. Thích Nhật Từ - 20-05-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

472 | 12-06-2016

Đóng góp của Đức Phật cho nhân loại - TT. Thích Nhật Từ - 20-05-2016

Pháp thoại: Đóng góp của Đức Phật cho nhân loại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 20/5/2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-05-2016/dong-gop-cua-phat-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.