Đưa ông Táo về Trời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1412 | 16-08-2012

Đưa ông Táo về Trời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Đưa ông Táo về Trời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Long Quang - Châu Đốc - An Giang, ngày 10/02/2010. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5326,dua-ong-Tao-ve-Troi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.