Đưa ông táo về trời - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

481 | 16-08-2016

Đưa ông táo về trời - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Long Quang, Châu Đốc, An Giang, ngày 11/02/2010

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.