Đức Phật Là Người Thầy Dẫn Đường - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thể loại: 
Video

369 | 20-05-2017

Đức Phật Là Người Thầy Dẫn Đường - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Pháp thoại Đức Phật Là Người Thầy Dẫn Đường được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 10/05/2017
Những bài giảng khác của Thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.