Ơn đức sinh thành - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

602 | 26-07-2016

Ơn đức sinh thành - Thích Nhật Từ

Giảng ngày 26-08-2007 tại chùa Giác Ngộ

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-8-nam-2007/on-duc-sinh-t...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.