Đứng bên ngoài phiền não - Sư Minh Niệm

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

182 | 25-12-2016

Đứng bên ngoài phiền não - Sư Minh Niệm

Pháp thoại do Sư Minh Niệm giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-12-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.