Đừng để bị ghét bỏ - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1036 | 24-12-2014

Đừng để bị ghét bỏ - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Đừng để bị ghét bỏ - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ, ngày 23/10/2014

Nghe bài giả mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/play-dung-de-bi-ghet-bo/

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.