Đừng để cơn giận hủy hoại cuộc đời bạn - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

403 | 04-01-2017

Đừng để cơn giận hủy hoại cuộc đời bạn - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Bằng A, Hà Nội, ngày 01-01-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.