Đừng Để Ly Hôn Là Một Nỗi Đau - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1499 | 18-10-2013

Đừng Để Ly Hôn Là Một Nỗi Đau - TT. Thích Nhật Từ

Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Tường Vân, ngày 22/09/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-dung-de-ly-hon-la-mot-noi-dau/ - www.tusachphathoc.com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.