Dưỡng sinh và giải thoát - ĐĐ. Thích Tuệ Hải - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Tuệ Hải

1571 | 10-10-2012

Dưỡng sinh và giải thoát - ĐĐ. Thích Tuệ Hải - Phần 2/2

Dưỡng sinh và giải thoát - ĐĐ. Thích Tuệ Hải - Phần 2/2
Giảng tại chùa Pháp Hoa (Aldelaide, Australia) ngày 16-04-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.