Duy thức 1: Chủ thể & đối tượng (16-06-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

562 | 09-06-2016

Duy thức 1: Chủ thể & đối tượng (16-06-2007) - TT. Thích Nhật Từ

TT. Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Chúc Hảo, San Jose, ngày 16-06-2007.

Các bài vấn đáp Phật học | TT. Thích Nhật Từ: http://goo.gl/rhiQjc
Kinh Phật Cho Người Tại Gia | TT. Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/CjGEgx
Kinh Tụng Hằng Ngày | TT. Thích Nhật Từ biên soạn: http://goo.gl/pdSqbw
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
Facebook Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/XqdlKi

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.