Duy Thức Tam Thập Tụng 14: Nhân Duyên Của Thức - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

477 | 02-09-2016

Duy Thức Tam Thập Tụng 14: Nhân Duyên Của Thức - TT.Thích Nhật Từ

TT.Thích Nhật Từ . Giảng tại : Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Ngày 05/11/2010
------------------------------------------
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-11-nam-2010/duy-thuc-tam...
-----------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.