Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 15: Tâm lý phổ quát (Tâm sở biến hành) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

500 | 06-09-2016

Duy Thức Tam Thập Tụng (2010) - Bài 15: Tâm lý phổ quát (Tâm sở biến hành) - Thích Nhật Từ

TT.Thích Nhật Từ . Giảng tại : Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Ngày 08/11/2010
-----------------------------------------
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-11-nam-2010/duy-thuc-tam...
-----------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo : https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.