Thật giả cuộc đời - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2

Thể loại: 
Video

1414 | 16-03-2013

Thật giả cuộc đời - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2

Thật giả cuộc đời - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2
Giảng tại chùa Long Khánh, Châu Đốc ngày 23-09-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.