Gia tài của kiếp người (04/01/2014) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1575 | 09-01-2014

Gia tài của kiếp người (04/01/2014) - Thích Nhật Từ

Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận), ngày 07/01/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/play-tu-cach-va-su-tu-hoc-cua-phat-tu... - www.tusachphathoc.com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.