Giá trị của khát vọng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1324 | 15-07-2011

Giá trị của khát vọng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Giá trị của khát vọng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước, ngày 10/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5238,Khat-vong.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.