Giá trị từ thiện và kinh nghiệm từ thiện - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1381 | 02-10-2012

Giá trị từ thiện và kinh nghiệm từ thiện - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Giá trị từ thiện và kinh nghiệm từ thiện - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Hanoi Tourist Building, ngày 10/11/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6618,Gia-tri-tu-thien-va-kinh-nghie...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.