Giả từ nỗi đau thất tình - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1372 | 03-03-2013

Giả từ nỗi đau thất tình - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Giả từ nỗi đau thất tình. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Washington DC, ngày 12-08-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2020,Gia-tu-noi-dau-that-tinh.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.