Giải Phóng Vô Minh - TT. Thích Trí Chơn - Khóa Tu Phật Thất 70

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Trí Chơn

1577 | 17-03-2013

Giải Phóng Vô Minh - TT. Thích Trí Chơn - Khóa Tu Phật Thất 70

Xem Những Khóa Tu Phật Thất khác ( Click đây ) : http://www.youtube.com/playlist?list=PL50E61376E6CF05EE
Giải Phóng Vô Minh - Thượng tọa Thích Trí Chơn
- Khóa Tu Phật Thất lần thứ 70
- 08/04 đến 15/04/2012 (nhằm 18/03 đến 25/03 Nhâm Thìn)
- Tại chùa Hoằng Pháp

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.