Giải trừ nghiệp chướng trong kinh Dược Sư - Phần 4/7

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1383 | 27-08-2010

Giải trừ nghiệp chướng trong kinh Dược Sư - Phần 4/7

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hội An - Trị An - Đồng Nai, ngày 01/02/2009.Xem thêm tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3322,Giai-Tru-Nghiep-Chuong-Trong-K...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.