Giáo dục Phật giáo và bác sĩ tâm linh-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

534 | 18-11-2015

Giáo dục Phật giáo và bác sĩ tâm linh-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Giáo dục Phật giáo và bác sĩ tâm linh-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng cho hơn 200 Tăng Ni nhận học bổng Đạo Phật Ngày Nay 2015 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/10/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/giao_duc_phat_giao_va_bac_si_tam_linh_14_1...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.