Giao thừa bói Kiều - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

221 | 03-02-2017

Giao thừa bói Kiều - TT. Thích Nhật Từ

Bói Kiều trong đêm giao thừa Tết Đinh Dậu 2017 tại chùa Giác Ngộ

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.