Gieo Lộc Đầu Xuân - phần 3/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1364 | 07-12-2010

Gieo Lộc Đầu Xuân - phần 3/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 08/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3302,Gieo-Loc-dau-Xuan.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.