Giờ hành thiền Tứ Niệm Xứ - Sư Tăng Định

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

786 | 29-03-2017

Giờ hành thiền Tứ Niệm Xứ - Sư Tăng Định

Giờ hành thiền do Sư Tăng Định hướng dẫn trong khóa tu Thiền lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-03-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.