Giới Định Tuệ (KT67) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thể loại: 
Video

518 | 01-07-2016

Giới Định Tuệ (KT67) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Giới Định Tuệ (KT67) - Thầy Thích Phước Tiến 2016
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
http://bit.ly/facethichphuoctien
► Google+:
http://bit.ly/plusphatphapungdung
► Twitter:
http://bit.ly/twitterthichphuoctien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.