Giới Định Tuệ - Văn Tư Tu: Lộ trình và Thái độ học Phật. Thích Quảng Tịnh

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

198 | 12-10-2018

Giới Định Tuệ - Văn Tư Tu: Lộ trình và Thái độ học Phật. Thích Quảng Tịnh

Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.