Giới hạn của đồng tiền - Phần 1/7

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1213 | 24-11-2012

Giới hạn của đồng tiền - Phần 1/7

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/08/2009. Nghe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5057,Gioi-han-cua-dong-tien.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.