THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO26/01/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

974 | 14-06-2015

THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO26/01/2015

Thế giới quan Phật giáo - TT. Thích Nhật Từ -www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 26/1/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2015/dan-nhap-triet-hoc...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.