Gương hiếu của Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1505 | 19-07-2011

Gương hiếu của Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Gương hiếu của Phật. Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo Tràng phật tử Diệu Tâm, ngày 09/08/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1601,Guong-hieu-cua-Phat.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.