Gương Sáng 01: Nguyễn Hướng Dương - 03-07-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

771 | 07-07-2016

Gương Sáng 01: Nguyễn Hướng Dương - 03-07-2016

Khóa tu: Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 03-07-2016 với chủ đề: Gương sáng 01, khách mời Nguyễn Hướng Dương

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.